Styrelse

Om du vill nå samtliga i styrelsen

så klickar du bara på länken:  Mejl till alla i Styrelsen, så öppnas ett mejl i din brevlåda (e-post) med styrelsens e-post-adresser klara att sändas. Vad du vill meddela dem får du formulera själv 😉

Ledamöter

Ordförande
Per-Erik Rapp
Epost: Mejl till Per-Erik
Mobil: 070 510 44 85

Vice Ordförande
Vakant

Sekreterare
Gunnar Turesson
Epost: Mejl till Gunnar
Mobil: 070 359 98 68

Kassör
Eva Örtegren
Epost: Mejl till Eva
Mobil: 070 681 93 77

Ledamot
Erik Ehrling
Epost: Mejl till Erik
Mobil: 070 657 65 66