Om oss

Bjursås Spelmanslag träffas varje torsdag klockan 19 till 21 i Sockenstugan nedanför kyrkan i Bjursås och repar inför kommande spelningar. Av och till ställer vi till med fester, ibland mest för oss själva, ibland för allmänheten.

 

Historik och bakgrund.

Skrivet 2016 – 2017.

Musiken har alltid funnits i Bjursås, trots att vi inte har den starka spelmanstradition som finns i siljanssocknarna och i övre Dalarna. Varför det är så kan man spekulera kring, en anledning kan vara att Bjursås var en fattig socken som inte gav utrymme till de speltillfällen som skapade storspelmän. Även väckelserörelsen fick en del spelmän att välja bort fiolen,”djävulens instrument”. Vi har dock några namn som går tillbaka till 1800-talet, Brittas-Hans och Anders Törnkvist (Skytt-Anders) finns dokumenterade i Bjursåsdelen av K-E Forslunds”från källorna till havet. Under senare år har några inspelningar dykt upp med dels Isak-Petter Johansson, dels Bränd-Erik Mattson, låtar som spelmanslaget tagit upp. En annan framstående låtkompositör i nutid är den tidigare Lustebobon Åke Skogh. Sången är också en viktig del av den folkliga musiken, och här har Gunnar Turesson tagit fram en fin dokumentation med boken ”De skvâll uti skogen”. Nyligen har vi funnit en nedtecknad låtskatt efter spelmannen Leander Johansson (1880-1962) från byn Oxberg mellan Grycksbo och Sågmyra.

I modern tid måste man först och främst nämna den insats musikläraren Yngve Hagman gjorde då han drog igång lilla spelmanslaget i slutet av 1960-talet, inom ramen för den kommunala musikskolan. Hans engagemang och spelglädje var, och är, en ovärderlig grund för dagens spelmanslag.

Namnet ”Bjursås spelmanslag” dök upp 1981, då Per-Ola Björklund tog initiativ till att starta upp ett lag. Föreningen Bjursås spelmanslag bildades, stadgar antogs, bankkonto öppnades och styrelsen byggde upp en ekonomi. Per-Ola ledde schemalagda repetitioner och laget spelade tidigt konserter. Sommaren 1984 ordnades en välbesökt spelmansstämma på Dössberget under Bjurs Vicku, som då genomfördes för första gången.  Någon sådan stämma finns inte i skrivande stund utan Bjursås spelmanslag arrangerar idag andra typer av festligheter.

Under åren sedan 1981 så har lagets aktivitet gått upp och ner. Det finns dock en person som aldrig har gett upp: Mats Sörman. Mats har varit ledare under långa perioder och har sett till att hålla det på fötter oavsett konjunktur. Mats ska ha stort tack för detta. Idag är laget i allra högsta grad vid liv, och uppskattas inte minst för sitt spel till dans. Vi repeterar varje torsdag från september till maj i sockenstugan. Nuvarande spelledare är Conny Guth, Björn Lindström och Bosse Olsson.