Bingsjö, och nästa gång Grycksbo!

Det var bedrövligt kallt i Bingsjö, men trots det fick vi bra tryck i danslåtarna.

Tack alla för det! Nästa uppdrag är konsert i Grycksbo kyrka söndagen 18 augusti.

Jag hoppas vi kan ha ett rep torsdagen 15 augusti. Det får bli låtar vi har på repertoaren. Jag sätter ihop ett förslag, men två som kommer med är Bertil och Eiwors brudpolska samt Rörospolsen Flickan i Havanna.

Ha en fortsatt fin sommar/ Bosse

Midsommar Berget -19

Innan stångresningen:

Vals e Bränd Erik

Fjordingen

Sme Olle

Edvards glada

Schottis fr Blecket

Lekatt Mats

Frisells gånglåt

Björnes schottis

Majstången: Bjursmarschen ner

Stens vals

Äppelbo

Kashuggarvalsen

Karis Pers

Idreschottis D/d

Tores skepparschottis

Svensk Annas vals

Gärdebylåten

Få se hur många låtar vi hinner med!

Samlingsmusik kyrkan (ca 17.40)

Vals e Törnkvist A-dur

Stjuls e Nylands Erik

Schottis fr Transtrand

Över sjö och land

Säbb Johns d-mollpolska

Ev. ABC

MIDSOMMAR

Repetitioner:

För att kunna öva med kör och dansare föreslår jag att vi lägger våra två nästa rep på onsdagar, 12 samt 19/6, kl. 1900. Hoppas det fungerar! Det blir inte bara midsommarrepertoar, utan även Bingsjödans.

Förslag till låtar under konserten i kyrkan:

Gånglåt klockarberg, inmarsch

Hanna

Fanteladda

Lismedernas polska

Längtan

Solskenslåten/kullerull

Östbjörkavisan

Samt, förstås Bjursmarschen

Ingen garanti att alla låtar kommer med, men dessa sk räcka!

Bosse O