Foto på Leander Johansson!

thumb_IMG_5068_1024Foto på Leander Johansson från Oxberg, Grycksbo/Sågmyra funnet!

Leander ses i mitten med två okända medmusikanter. Notera banden på cello?n/bas?en! Fotot (beskuret) är taget i Insjön hos ”E. Andersson”. Med tanke på att Leander var född 1880 och ser ut att vara cirka 18-25 år så är det antagligen taget någon gång 1888-1905. Det handskrivna materialet vi har efter honom är från samma tid och det är väldigt trolig att det representerar de här gentlemännens repertoar.